General Enquiries

Liên hệ

Địa chỉ:
51, Ubi Avenue 1, #01-24
Paya Ubi Industrial Park
408933 Singapore

Điện thoại: 65-6746 4966

Fax: 65-6841 2326

http://www.fma-smt.com

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.