เราได้จัดให้บริการต่างๆดังต่อไปนี้:

การบริการช่วยเหลือ สำหรับเครื่อง ฟูจิ และโคยอง 

การบริการประเมินสำหรับหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีคุณค่า

การวิเคราะห์รอบเวลาในการผลิต

ประสิทธิภาพของสายการผลิต

ซ่อมหัวจับวางอุปกรณ์

การฝึกอบรม